top of page

"Investeer in uw human capital om in 2021 succesvol te zijn"

De coronacrisis is nog niet voorbij. Dat is, na deze kerstvakantie, wel duidelijk geworden. Het wordt wachten tot een groot deel van de bevolking gevaccineerd is vooraleer we kunnen terugkeren naar het normale leven. Maar dat corona een blijvende impact zal hebben op onze manier van omgaan en werken met elkaar lijkt vast te staan. En ook op de arbeidsmarkt zal de invloed van deze pandemie nog een lange tijd nazinderen.Eerste vaststelling: in 2020 heeft de digitalisering zich volledig doorgezet en is telewerk de norm geworden. Met nieuwe tools en online koffiepauzes, teambuildings en andere events probeerden bedrijven de betrokkenheid van hun medewerkers hoog te houden. Echter, voor ons staat het vast dat de werkplek als ontmoetingsplaats en contacten van mens tot mens erg belangrijk blijven. Medewerkers begrijpen nu wat de negatieve impact kan zijn van thuiswerk op de moraal en de algemene motivatie. En vandaag worstelen veel bedrijven met deze problematiek. Ze ondervinden moeite om hun personeel aan het bedrijf te binden. Zij die er niet in slagen met hun personeel te connecteren dreigen hen te verliezen.


Als rekruteringsbureau proberen wij hen daar op te wijzen, vanaf het moment dat er een nieuwe medewerker aan de slag gaat. Veel bedrijven kennen echter nog een vrij traditionele bedrijfscultuur. Daarom is het belangrijk om de achtergrond en de complexiteit van de onderneming in kaart te brengen. Op die manier komen we meteen te weten wat ze te bieden heeft. Want een goede band met een medewerker, dat begint al bij de rekrutering.Tijdelijke oplossing is verrijkend


De arbeidsmarkt kent nog andere tendensen, die door de coronacrisis worden versterkt. Zo is de focus op het professionele leven enorm geworden. Er is een ongelooflijke wil om te werken, doordat er veel minder afleiding is. Daarnaast is in het najaar ook de vraag naar interimmanagers terug gestegen, omdat de economie, in tegenstelling tot de eerste lockdown, op volle toeren kon blijven draaien.


Kiezen voor een interim oplossing kan een echte eyeopener zijn. Meer nog, de tijd dat een vast contract een noodzaak is om een goede kandidaat aan te werven, is voorbij. Even geen werk hebben kan bevrijdend aanvoelen en geeft de tijd om na te denken welke richting men uit wil. Interim opdrachten kunnen ook een brug vormen tussen twee vaste jobs, maar het is meestal wel een bewuste keuze. Iemand tijdelijk aan boord halen geeft bovendien een verfrissende kijk op de zaken en zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden, omdat een interimmanager ervaring en expertise met zich meebrengt.De kracht van menselijk kapitaal


Met Taking Turns proberen we steeds vinger aan de pols te houden door dicht bij de bedrijven te staan en ook proactief kandidaten te zoeken. In onze ogen is elke klant een kandidaat en vice versa. We zijn bovendien van nature nieuwsgiering naar wat onze kandidaten te vertellen hebben. Dat leidt ons naar waar we me moeten zijn. En ook na een geslaagde match blijven we contact met hen houden.


Investeren in human capital is ook het advies dat wij hebben voor 2021. Anders ben je je medewerkers, voor je het beseft, kwijt. Blijf daarom transparant communiceren en jezelf geregeld in vraag stellen om niet in een negatieve spiraal te komen. Aandacht hebben voor de medewerkers is cruciaal voor het goed functioneren van het bedrijf.


Het begint allemaal met het ethisch en respectvol omgaan met mensen. Ook wij doen dat binnen ons eigen team. In combinatie met onze aanpak waarbij we kort op de bal spelen en proactief de markt afspeuren, komen we tot de perfecte match. In elke opdracht bijten wij ons vast en we geven niet af tot we een resultaat bereikt hebben, waar wij en onze klant 100% achter staan.


Griet Vanneste en Florence Debusschere, zaakvoerders en oprichters van Taking TurnsCommenti


bottom of page